Surplus aan energie

LiveFree wil haar doelstellingen bereiken door het ontwikkelen van woningen die een surplus aan energie opwekken. Deze energie kan naast de eigen energiebehoefte ook worden ingezet ten behoeve van andere gebruikers in het micro-grid en optioneel voor (elektrische) mobiliteit.

LiveFree is de verbindende factor tussen alle betrokken partijen in zowel de creatiefase als de gebruiksfase. Zodoende kan het geïntegreerde product wonen, energie en mobiliteit voor de eindgebruiker worden gerealiseerd.

Surplus aan energie verkopen op dure momenten 

Met lokaal opgewekte energie kan een snelle “return on investment” worden gerealiseerd door het terugleveren van de in het microgrid opgeslagen energie op momenten dat deze duur is. En bij voldoende capaciteit van de batterij in het grid is ook netstabilisatie een mogelijk verdienmodel.

Rendement door duurzaam en verplaatsbaar

Door verplaatsbaarheid en duurzaamheid te combineren met luxe en comfort kan worden ingespeeld op de (tijdelijke) behoefte van woningbouw en de recreatiemarkt. Investeerders krijgen de mogelijkheid de woningen altijd in te zetten op die locatie waar op dat moment de behoefte is en een goed rendement realiseerbaar is.

Hybride toepassingen

De kwaliteit van de woning en de mogelijkheid deze te verplaatsen geeft de mogelijkheid woningen eerst in te zetten in de reguliere woningbouw en vervolgens een ‘tweede leven’ te geven in de recreatiesector.