Leverancier van het Energie Management Systeem

LiveFree heeft een intelligent Energie Management Systeem (EMS) ontwikkeld bestaande uit sensoren en software, die de aansturing verzorgen van de configuratie van een warmtepomp, een batterijsysteem, een buffervat en de mogelijke andere in de Micro Power Plant opgenomen systemen, zoals de windturbine en de waterstofopslag. Het verdienmodel is nu al ecologisch interessant maar zal na afschaffing van de salderingsregeling ook economisch interessant worden voor de particuliere huiseigenaar. De vermogens van de onderdelen in dit systeem zijn afhankelijk van grootte en isolatiegraad van het huis, naast vanzelfsprekend huishoudelijk energieverbruik. De crux van onze techniek is “shaving”. Het buffervat slaat warmte op voor 2 à 4 dagen, de batterij voor 24 uur gebruik en de luchtwarmtepomp draait maximaal op de gunstige uren overdag. Het EMS is vervat in een procescomputer die aangestuurd door de weersverwachting, meet, monitort en daarmee aanstuurt op een zo optimaal gebruik van de beschikbare energie, maximaal eigengebruik zonnepanelen en optimaal rendement van de warmtepomp en maximaal comfort in huis.

Wij leveren de sensoren, de software en de hardware voor een goed werkend energie management systeem voor zowel nieuwbouw als ook voor de bestaande bouw in renovatieprojecten voor duurzame verbetering van de woning en/of gasloos bouwen.

Dus op basis van meten is weten en met behulp van intelligente besturing van de buffers en een zelf ontwikkeld energiemanagementsysteem kunnen wij energieconcepten leveren, die zowel energetisch als economisch bijzonder rendabel zijn, met nu al berekende terugverdientermijnen van ca. 10 jaar.