Adviseur/System integrator

Als adviseur/system integrator zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het energieconcept en de engineering en dimensionering van het energiesysteem inclusief het grid. Op basis van gezamenlijk vast te stellen uitgangspunten met betrekking tot energiebehoefte/verbruik en mogelijke energie opwekkers wordt een energieconcept ontwikkeld, waarbij de verschillende onderdelen (PV, windturbine, energie-opslagsystemen voor warmte en elektriciteit, aansturing) optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat integraal de meeste efficiënte oplossing wordt ontwikkeld. Op basis van dit concept en het beschikbare budget (en subsidie mogelijkheden) kunnen de verschillende systemen gedimensioneerd worden en (samen met de opdrachtgever) leveranciers voor de verschillende onderdelen worden geselecteerd. LiveFree kan daarbij verantwoordelijk zijn en de regie nemen voor de uitwerking van het totale systeem.