LiveFree is een conceptontwikkelaar, die door het aangaan van (onconventionele) samenwerkingen, innovatieve concepten wil ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, waarin mensen bewust omgaan met ruimte, energie, milieu en materialen. Door het verbinden van partijen op het gebied van duurzaamheid, techniek, bouwen en financiering ontstaat een rendabele groene economie.

Tom Krouwels

Read More

Luc van Dijk

Read More

Hans Achterbosch

Read More

Derk Buiskool Leeuwma

Read More