Van eigenaarschap naar services

Mensen realiseren zich steeds meer dat het mogelijk is om goederen te gebruiken zonder dat het noodzakelijk is deze ook te bezitten. Wij zien dan ook een verschuiving van het hebben van eigendom naar de wens op beschikbaarheid. Dit betekent dat diensten en services gedeeld kunnen worden. Dit blijkt uit de succesvolle initiatieven als car2Go, Greenwheels, airbnb, über en peerby.

Door de ontwikkelingen van het internet is de ingewikkelde logistiek van het delen mogelijk geworden en is er al diverse programmatuur op dat gebied beschikbaar. Als gevolg van deze beweging naar een deeleconomie ontstaat er ook behoefte aan andere financieringsvormen.

Door toenemende urbanisatie ontstaat er enorme druk op de woningmarkt en dus de prijs van woningen in de grote(re) steden. Door de vergrijzing blijft er de komende jaren een behoefte bestaan aan kleine woningen voor ouderen in de randgebieden van het land, die door demografische ontwikkelingen tijdelijk van aard zal zijn.

We zien ook andere vormen van samenwerking. In de vastgoedwereld wordt traditionele ontwikkeling in geïsoleerde stappen uitgevoerd. Er is geen geïntegreerde ontwikkeling met betrekking tot het huis, de elektrische installatie, het verwarmingssysteem en het delen van lokale opgewekte energie en het gebruik ervan in mobiliteit. Deze aspecten worden steeds meer als belangrijk beschouwd, zodat andere partijen in het proces van het creëren en beheren van onroerend goed belangrijker worden. Bestaande producten kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd en bestaande technieken kunnen worden geïntegreerd.

En dit allemaal tegen de achtergrond dat ‘groen bewustzijn’ volwassen wordt in onze samenleving, waar duurzaam de standaard wordt en niet langer ‘leuk om te hebben’. Consumenten lijken zich te realiseren dat onze fossiele energiebronnen geen optie meer zijn, zodat we de afhankelijkheid van CO2-uitstotende energiebronnen moeten verminderen.

Dit is wat LiveFree doet “Energiesystemen leveren die huizen volledig onafhankelijk maken van fossiele energiebronnen”