Wat doen wij

LiveFree kan in uw project een bijdrage leveren aan het energie concept van zowel warmte als elektriciteit. Van energieneutraal tot CO2 neutraal, en indien gewenst zelfs volledig off grid. Wij kunnen in uw project de rol vervullen van adviseur van de gewenste energie oplossing (als system integrator), maar wij kunnen ook een volledig werkend systeem leveren.

Adviseur/System integrator

Als adviseur/system integrator zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het energieconcept en de engineering en dimensionering van het energiesysteem inclusief het grid. Op basis van gezamenlijk vast te stellen uitgangspunten met betrekking tot energiebehoefte/verbruik en mogelijke energie opwekkers wordt een energieconcept ontwikkeld, waarbij de verschillende onderdelen (PV, windturbine, energie-opslagsystemen voor warmte en elektriciteit, aansturing) optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat integraal de meeste efficiënte oplossing wordt ontwikkeld. Op basis van dit concept en het beschikbare budget (en subsidie mogelijkheden) kunnen de verschillende systemen gedimensioneerd worden en (samen met de opdrachtgever) leveranciers voor de verschillende onderdelen worden geselecteerd. LiveFree kan daarbij verantwoordelijk zijn en de regie nemen voor de uitwerking van het totale systeem.

Het Energie Management Systeem

LiveFree heeft een intelligent Energie Management Systeem (EMS) ontwikkeld bestaande uit sensoren en software, die de aansturing verzorgen van de configuratie van een warmtepomp, een batterijsysteem en een buffervat. Het verdienmodel is nu al ecologisch interessant maar zal na afschaffing van de salderingsregeling ook economisch interessant worden voor de particuliere huiseigenaar. De vermogens van de onderdelen in dit systeem zijn afhankelijk van grootte en isolatiegraad van het huis, naast vanzelfsprekend huishoudelijk energieverbruik. De crux van onze techniek is “shaving”. Het buffervat slaat warmte op voor 2 à 4 dagen, de batterij voor 24 uur gebruik en de luchtwarmtepomp draait maximaal op de gunstige uren overdag. Het EMS is vervat in een procescomputer die aangestuurd door de weersverwachting, meet, monitort en daarmee aanstuurt op een zo optimaal gebruik van de beschikbare energie, minimale inslag, optimaal rendement van de warmtepomp en maximaal comfort in huis.

Dus op basis van meten is weten en met behulp van intelligente besturing van de buffers en een zelf ontwikkeld energiemanagementsysteem kunnen wij energieconcepten leveren, die zowel energetisch als economisch bijzonder rendabel zijn, met nu al berekende terugverdientermijnen van ca. 10 jaar.

Leverancier van een volledig systeem

In de rol van leverancier zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het energieconcept, de engineering en dimensionering van het energiesysteem inclusief het grid, en daarna de levering van een werkend systeem. Ook in deze rol wordt op basis van gezamenlijk vast te stellen uitgangspunten met betrekking tot energiebehoefte/verbruik en mogelijke energie opwekkers wordt een energieconcept ontwikkeld, waarbij de verschillende te kiezen onderdelen (PV, windturbine, energie-opslagsystemen, aansturing) optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat integraal de meeste efficiënte oplossing wordt ontwikkeld. Ons systeem wordt modulair en schaalbaar opgebouwd en is daarmee zeer flexibel in technische zin, maar ook aanpasbaar aan de budgettaire mogelijkheden (inclusief subsidie mogelijkheden). Wij dimensioneren de verschillende systemen en selecteren (samen met de opdrachtgever) de leveranciers voor de verschillende onderdelen. Wij brengen de verschillende partijen bij elkaar en dragen zorg voor een afgestemde productie en realisatie van het energiesysteem. LiveFree is hierbij verantwoordelijk voor de werking van het totale systeem.

Tijdelijke woningen met eigen energievoorziening

Er is grote behoefte aan woningen, echter de doorlooptijd van de gebruikelijke procedures is lang, zodat de snelheid om meer woningen te realiseren ontbreekt. Tijdelijke woningen kunnen hier voor een bepaalde periode de oplossing bieden. Vergunningverlening voor tijdelijke woningen gaat immers sneller, omdat het gaat om een relatief beperkte periode (tot maximaal 15 jaar). Wij bieden hiervoor een oplossing. Door een wijk te bouwen met tijdelijke woningen, die zijn aangesloten op onze Micro Power Plant (MPP), hoeven er minder nutsvoorzieningen te worden aangepast. De woningen voorzien zichzelf van energie. De woningen zijn verplaatsbaar, maar hebben de uitstraling van een permanent huis. Deze woningen worden geproduceerd en geplaatst door een gerenommeerd bouwbedrijf. Het mes snijdt aan verschillende kanten: 1. De woningen worden na de gebruiksperiode verplaatst naar een andere locatie, waar dan op dat moment behoefte is. 2. Locaties kunnen na de periode van tijdelijke bewoning weer worden ingezet voor de definitieve bestemming. 3. Door toepassing van de MPP zijn geen grote ingrepen in de nutsvoorzieningen nodig. 4. Door het toepassen van in de fabriek geproduceerde huizen en door de korte vergunningsprocedure kunnen de woningen snel beschikbaar zijn.