Energie opslag
We zien hier twee energie opslag systemen samenwerken. We vullen eerst de batterij tot een niveau van 97 % (blauwe grafiek) . Daarna gaan we met behulp van de Warmtepomp het buffervat op temperatuur brengen (rode grafiek) . Dit gaat door tot het niveau van de Batterij weer onder de 93 % komt . Het Buffervat kan verwarmt worden tot 50 graden (Max temp van de Warmtepomp). We gebruiken een relatief groot vat van minimaal 2000 liter water om energie op te slaan. Door de relatief lage temperatuur kunnen we vierkante vaten gebruiken van kunststof . Deze kunnen makelijk in de bestaande bouw wegewerkt worden. Dit kan dan b.v. in de Wand of op Zolder . In de video hiernaast zien we voorbeed van een vierkant vat welke tegen de wand geplaatst wordt .
Autarkie
Zolang de batterij niet onder de 20 % komt heeft het huis geen externe energie nodig en is er sprake van aurtarkie op het gebied van energie .
Wij kunnen ook verder gaan op het gebied van water en afvalwater maar regelgeving maakt dat relatief lastig vooral met betrekking tot drinkwater autonomie