Leverancier van een volledig werkend systeem

In de rol van leverancier zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het energieconcept, de engineering en dimensionering van het energiesysteem inclusief het grid, en daarna de levering van een werkend systeem. Ook in deze rol wordt op basis van gezamenlijk vast te stellen uitgangspunten met betrekking tot energiebehoefte/verbruik en mogelijke energie opwekkers wordt een energieconcept ontwikkeld, waarbij de verschillende te kiezen onderdelen (PV, windturbine, energie-opslagsystemen, aansturing) optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat integraal de meeste efficiënte oplossing wordt ontwikkeld. Ons systeem wordt modulair en schaalbaar opgebouwd en is daarmee zeer flexibel in technische zin, maar ook aanpasbaar aan de budgettaire mogelijkheden (inclusief subsidie mogelijkheden). Wij dimensioneren de verschillende systemen en selecteren (samen met de opdrachtgever) de leveranciers voor de verschillende onderdelen. Wij brengen de verschillende partijen bij elkaar en dragen zorg voor een afgestemde productie en realisatie van het energiesysteem. LiveFree is hierbij verantwoordelijk voor de werking van het totale systeem.