Energie unit (Micro Power Plant: MPP)

We passen één energie unit toe voor meerdere woningen. Afhankelijk van de wens om meer of minder zelfvoorzienend te kunnen functioneren zijn in deze Micro Power Plant (MPP) opgenomen:

  • Warmtepomp (water/water of lucht/water)
  • Inverters en chargers van de zonnepanelen
  • Batterijsysteem
  • Inklapbare windturbine
  • Elektolyzer, compressor en brandstofcel
  • Opslagtank voor waterstof
  • IBA (individuele behandeling van afvalwater)
  • Centrale domotica voor het aansturen van de installaties

Microgrid

De woningen zijn met een zogenaamde nutsstreng, het microgrid, verbonden met de MPP en elkaar. Het domoticasysteem zorgt ervoor dat de opgewekte energie zo optimaal mogelijk wordt ingezet. In het microgrid zijn leidingen voor electra, warm water en riool opgenomen.

Meer of minder zelfvoorzienend

Afhankelijk van de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen en de wensen van de klant kunnen de woningen meer of minder zelfvoorzienend worden uitgevoerd. De connectie met de woningen via het microgrid is altijd hetzelfde. Hierdoor kunnen we aanpassingen en vervangingen in de installaties realiseren zonder in de woningen te hoeven zijn.

Door het toepassen van de energie unit kunnen schaalvoordelen worden behaald en kunnen pieken in de elektrische en energiebelasting worden opgevangen. De gebruikers kunnen binnen het micro grid energie aan elkaar leveren zonder het net te belasten en dus CO2 neutraliteit te bevorderen.