Energie unit

We passen één energie unit toe voor meerdere woningen. Afhankelijk van de wens om meer of minder zelfvoorzienend te kunnen functioneren zijn in deze energie unit opgenomen:

  • Warmtepomp (water/water of lucht/water)
  • Inverters en chargers van de zonnepanelen
  • Batterijvoorzieningen
  • Opslagtanks voor warm water voor de vloerverwarming
  • IBA (individuele behandeling van afvalwater)
  • Centrale domotica voor het aansturen van de installaties

Meer of minder zelfvoorzienend

Afhankelijk van de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen en de wensen van de klant kunnen de woningen meer of minder zelfvoorzienend worden uitgevoerd. De connectie met de woningen via een zogenaamde nutsstreng is altijd hetzelfde. Hierdoor kunnen we aanpassingen en vervangingen in de installaties realiseren zonder in de woningen te hoeven zijn.

Door het toepassen van de energie unit kunnen schaalvoordelen worden behaald en kunnen pieken in de elektrische en energiebelasting worden opgevangen. De gebruikers kunnen binnen het micro grid energie aan elkaar leveren zonder het net te belasten en dus CO2 neutraliteit te bevorderen.