Tom Krouwels (1961) is al ruim dertig jaar actief in het vastgoed. De eerste tien jaar als projectmanager en eindverantwoordelijke voor grote multifunctionele (nieuwbouw)projecten. Vervolgens tien jaar als projectontwikkelaar van zowel commerciële als woningbouw projecten en daarna tien jaar in verschillende directiefuncties bij de grootste Nederlandse bouwer (BAM). Tom studeerde HTS bouwkunde (Haarlem), HTS bedrijfskunde (Den Haag) en heeft propedeuse economie (EUR Rotterdam). Daarnaast heeft hij verschillende management opleidingen gedaan, waaronder De Nieuwe Manager (De Baak) en The Advanced Management Program (post MBA aan INSEAD). Tom is een mensenmens die het belangrijk vindt om samen met anderen dingen tot stand te brengen, waarbij de sterke punten van alle betrokkenen zo optimaal mogelijk worden benut. Hij is geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en ziet mogelijkheden die niet zo voor de hand liggen. Hij hecht waarde aan het uitzetten van een goede strategische koers en het vasthouden van deze koers. Hierbij vindt hij het van belang om hoofdzaken van bijzaken te scheiden en de “grote lijn” te bewaken.