Jacques Mikx is na 2 HTS opleidingen (Chemische Technologie en Economische Bedrijfstechniek) 10 jaar internationaal actief geweest bij DSM in de chemie (kunstmest en synthetische rubber). Daarna 31 jaar in regionale ontwikkeling in de Provincie Limburg bij de Industriebank LIOF. Hij was onder meer actief in de werving van buitenlandse bedrijven, bouwen van industriële panden, stimuleren van innovatie bij het MKB bedrijfsleven en begeleiden van participatieverzoeken. De laatste 20 jaar als lid van het management team maar daarnaast ook ruim 10 jaar actief als Commissaris van bijv. GaiaZOO in Kerkrade. In deze periode heeft hij nationaal een enorm breed netwerk opgebouwd, onder andere als jarenlang voorzitter van Invest in Holland. Dit heeft geleid tot een veelzijdig kennisniveau maar met name energie (Zonnecellen Solland) had zijn bijzondere aandacht. Jacques hecht grote waarde aan de combinatie technologie en de daarbij behorende verdienmodellen. Naast werken en gezin neem hij tijd voor koken maar ook voor mantelzorg. Jacques ziet de grote lijnen maar vergeet de details niet uit het oog.