Derk is een visionair bij uitstek, met een focus op het gebruik van technologie voor een meer duurzame samenleving. Waar het standaard idee is dat de economie alleen kan bloeien als gevolg van steeds meer omzet en groei , is de nieuwe visie dat duurzame groei en kwaliteit verbetering belangrijker is. Minder voedsel met een betere kwaliteit resulteert in een betere gezondheid, minder fossiele energie en meer hernieuwbare energie creëert nieuwe business modellen die uiteindelijk meer duurzame winst opleveren. Dit business model is echter meer kapitaalintensief en vereist diepte investeringen en visie . Bewustwording en mentaliteitsverandering moeten deze nieuwe economie mogelijk maken. Zowel investeerders als consumenten kunnen op deze manier winnen. Derk begon in de auto-industrie. Hij ontwikkelde geavanceerde database-systemen en bouwde succesvolle bedrijven op basis van nieuwe ideeën, zoals “Dialogue Marketing”. In het verleden was hij consultant in de IT-industrie en VP Marketing van grote internationale sofware bedrijven . Derk ontwikkelde ook producten voor preventieve gezondheidszorg. Het is een kleine stap om deze nieuwe economie (gebaseerd op duurzaamheid en delen) ook te zien als een gezondere levensstijl en onafhankelijk te worden van externe energie en vaste commitments met hoge lasten. Meer doen met minder levert minder stress en meer vrijheid (Live Free !)