Mobiliteit (optioneel)

De hoeveel opgewekte energie door de zonnepanelen is ruim voldoende om te voorzien in het dagelijks gebruik en het verwarmen (en koelen) van de LiveFree woning. De extra opgewekte energie kan worden ingezet om een elektrische auto op te laden. Op deze manier wordt dus ‘gratis’ mobiliteit gegenereerd.

De elektrische auto heeft als bijkomend voordeel dat de batterij van de auto ook kan worden ingezet als accu voor het huis. De energie van de auto gebruiken op een piek moment en in de daluren weer opladen.

Laden zonder een tussenopslag van energie kan eigenlijk niet omdat het anders met een zonnepanelen als generator te lang duurt om een elektrische auto te laden en gedurende de nacht laden gaat al helemaal niet omdat er dan geen energie gegenereerd wordt . Met waterstof is dit op te lossen. Dit komt door de grote hoeveelheid energie welke opgeslagen kan worden en welke verplaatst kan worden in een korte tijd.

Een waterstofauto kan worden ingezet als energie generator, zodat economische voordelen ontstaan. Op momenten dat de auto niet gebruikt wordt, kan de brandstofcel van de auto worden ingezet om de accu te laden. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt ingezet om de woningen te verwarmen. Hierdoor wordt de kapitaalinvestering in de waterstofauto dubbel benut.