AchterboschZantman Architecten 

uitgelicht achterbosch

4

klik hier voor Achterbosch Zantman website

In 1998 startte Hans Achterbosch het bureau onder zijn eigen naam. Pas afgestudeerd als architect aan de TU in Delft kwam Bart Zantman in 2005 het team versterken. In 2007 werden Hans en Bart partners in het bedrijf en verhuisde het bureau van de Spanjaardslaan naar het voormalige IJkkantoor, een historische locatie aan de Oosterkade in Leeuwarden. Na vijf jaar is de tijd rijp om ook de namen te versmelten in AchterboschZantman architecten.

Beide architecten zoeken altijd naar een optimum in plaats van een maximum, door het afwegen van waarden en interpreteren van argumenten, gebaseerd op een visie. Het  zevenkoppige team bestaat naast een secretaresse, uit technisch geschoolde bouwkundigen, tekenaars en projectleiders. We werken zowel aan architectonische als stedenbouwkundige plannen.

Bureaukarakteristiek

AchterboschZantman architecten is werkzaam in binnen- en buitenland in verschillende disciplines. AchterboschZantman onderscheidt zich door samenwerking te zoeken met andere vakgebieden en/of vakgenoten waar dit meerwaarde biedt. Zodoende halen we brede kennis naar ons toe, zijn we multidisciplinair en kunnen we integraal probleemoplossend denken. Op deze manier komen doorwrochte visies tot stand. Ons werk wordt gekenmerkt door grote betrokkenheid met de eindgebruiker en inleving in hun vraagstelling, met respect voor de context.

Visie

Ruimtelijke kwaliteit gaat over de waarde van de leefomgeving voor gebruikers, in een bepaald gebied op een bepaald moment. Dit zit verscholen in het gebouw, in het dorp, in de stad en in het landschap. Kwaliteit ontstaat waar visie, creativiteit, vakmanschap en daadkracht elkaar ontmoeten.

AchterboschZantman architecten hanteert een kritische ontwerphouding ten opzichte van het voor de hand liggende. Integraal denken en architectonische intuïtie leiden immer tot oorspronkelijke, vernuftige en soms experimentele ontwerpen. Door breed brononderzoek te doen, in combinatie met een gevoel voor de plek en sensitiviteit voor de praktische dimensie, komen wij tot originelen. Historisch besef en maatschappelijke betrokkenheid, in combinatie met geloof in verandering levert architectuur op die verrast en tegelijk vertrouwd is. Een plan ontstaat middels een zorgvuldige aanpak, die in dialoog met de gebruiker tot stand komt. Kwaliteit wordt gemaakt als gebruikerswaarde,  toekomstwaarde en belevingswaarde verenigd worden, zoals Vitruvius ons al vertelde.

Missie

Er spelen zich op dit moment diverse transitieprocessen af in Nederland, op allerhande niveaus. De kantelingen die dit met zich mee brengt zijn onomkeerbaar. Oude waarden verdwijnen en nieuwe ontstaan. Wij zien dit als een kans, omdat het deuren opent voor een radicale verandering naar een werkelijk duurzame samenleving.

Onze missie is het nog scherper voor het voetlicht brengen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we voelen. Een architect moet een belangrijke voortrekker zijn van toekomstige ontwikkelingen.  Kwalitatieve inbedding loopt hier parallel met de klimaat- en kredietproblematiek. We bereiken dat door ook zelf opgaven te initiëren.

Wij combineren het theoretische fundament met een gevoel voor de praktische dimensie: Van onderzoek tot integraal uitdenken van een plan, van het zorgvuldig uittekenen van een belangrijk detail tot een gedegen kwaliteitsbewaking tijdens het gehele ontwerpproces. Een ontwerp komt altijd tot stand in dialoog met de eindgebruiker.

AchterboschZantman architecten
Oosterkade 72, 8911 KJ Leeuwarden
Tel. (058) 234 31 31
info@achterboschzantman.nl
www.achterboschzantman.nl