Derk Buiskool Leeuwma

derk1

 

Meer met Minder

Derk is een visionair bij uitstek, met een focus op het gebruik van technologie voor een meer duurzame samenleving. Waar het  standaard idee is dat de economie alleen kan bloeien als gevolg van groei, is de nieuwe visie dat kwaliteit belangrijker is. Minder voedsel met een betere kwaliteit resulteert in een betere gezondheid, minder fossiele energie en meer hernieuwbare energie creëert nieuwe business modellen die uiteindelijk meer duurzame winst opleveren. Dit business model is echter meer kapitaalintensief.  Bewustwording en mentaliteitsverandering moeten deze nieuwe economie mogelijk  maken. Zowel investeerders als consumenten kunnen op deze manier winnen. Derk begon in de auto-industrie. Hij ontwikkelde geavanceerde database-systemen en bouwde succesvolle bedrijven op basis van nieuwe ideeën, zoals “Dialogue Marketing”. In het verleden was hij consultant in de IT-industrie en VP Marketing van Ingres. Derk ontwikkelde ook producten voor preventieve gezondheidszorg. Het is een kleine stap  deze nieuwe economie (gebaseerd op duurzaamheid en delen) te zien als een gezondere levensstijl en onafhankelijk te worden van externe energie en vaste commitments met hoge lasten.

Meer doen met minder (Live Free !)