LiveFree is een conceptontwikkelaar, die door het aangaan van (onconventionele) samenwerkingen, innovatieve concepten wil ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, waarin mensen bewust omgaan met ruimte, energie, milieu en materialen. Door het verbinden van partijen op het gebied van duurzaamheid, techniek, bouwen en financiering ontstaat een rendabele groene economie.

19 oktober 2018

Texel project nieuwe foto’s

Bekijk nieuwe foto’s van project op TEXEL   onder  menu  Flexibel